↵Những phòng tắm siêu qua xuể trang bị nội thất một thể nghi ngờ và đắt tiền đến nỗi chúng hoàn rặt lắm dạng rìa chiếm với các spa và khách sạn. với trái mùa ngưỡng nét xinh xắn quyến rũ cụm từ 20 phòng tắm siêu qua trên cầm giới:
Đây là phòng tắm chính xuể ốp keo kiệt cẩm thạch trong biệt thự lộng lật ở Beverly Hills. giá như bán cụm từ biệt thự nào trên thị trường học là 17 triệu USD. Tổng quýnh, biệt thự lắm 13 phòng tắm.
phòng tắm chính lắm buồn mão độc địa đáo nào xọc đi một ngôi nhà trừng trị giá như 18,8 triệu USD ở xứ quê Italia. hắn xuể trang bị vòi "huê sen cảm xúc" - điều nào lắm nghĩa là hắn lắm dạng tác rượu cồn đến giàu cảm quan như chạm, ngửi và ngó. hương sen đang lắm dạng dời trố màu sắc đẹp và tỏa ra ngò nhang.
biệt thự ở TriBeCa (đô thị New York) xuể chào bán với giá như 17,5 triệu USD. phòng tắm chính trong nhà xuể ốp hoàn rặt phẳng thủy rõ và keo kiệt cẩm thạch.

biệt thự trừng trị giá như 11,7 triệu USD nào ở Scottsdale (bang Arizona - Mỹ). Bồn tắm phẳng đồng với do trí đặt từ vì tạo vì vậy chấm thừa nhận cụm từ phòng tắm chính.

Người sáng lập Yankee Candle còn rao bán ổ ăn nhập nhà cụm từ ông ở Florida với giá như 22,5 triệu USD. buồn mão phòng tắm chính trong nhà tái tạo vẻ lộng lật cụm từ gùi cách thời La Mã.ư

Đây là phòng tắm phía trong ngôi nhà trước đây lớp là nhà thờ cổ ở Anh trừng trị giá như 14,75 triệu USD. buồn mão qua và bừa kỳ lèn tịnh cụm từ phòng tắm tiễn chân đậm chồng hiện đại sánh với giàu buồn mão phòng tắm chính khác.

TIN THAM KHAO: