Thể loại : Hình nền điện thoại đẹp

Hình nền đẹp cho điện thoại Samsung Galaxy S4, hinh nen dep cho dien thoai samsung galaxy s4
Hình Nền Động Samsung Galaxy S4, bong bóng nổi với các hạt ánh sáng và những đám mây. Nghiêng màn hình để di chuyển các bong bóng (bằng cách sử dụng gia tốc). Hạt quầng ánh sáng hiệu ứng khi kéo, tương tự như thiết bị mới của Samsung Galaxy S4.

Hình nền đẹp cho điện thoại Samsung Galaxy S4
Hình nền đẹp cho điện thoại Samsung Galaxy S4Hình nền đẹp cho điện thoại Samsung Galaxy S4, hinh nen dep cho dien thoai samsung galaxy s4

View more latest threads same category: