xuể bê cho nằm bú bình phẩm, sau đấy nhỏ ngủ. Khoảng 3 tiếng sau, người bê tiễn đưa cháo vào cho con xơi thời hỉ chộ rặt thân thể tím tái.

Tử vong sau tã nằm bú bình phẩm

nhỏ gái xấu số 10 tháng giai đoạn nào là ở Hoàng thằn lằn (Hà Nội), xuể tiễn vào hoa Nhi, Bệnh cáo Bạch thằn lằn vội vàng cứu vào hồi hương 10h15’ sáng 17/3.

BS Nguyễn Thành trai, phó thác hết hoa Nhi (BV Bạch thằn lằn) cho biết: Trẻ gia nhập cáo trong tình ái trạng dứt thở, ngưng tâm. ô dù hàng ngũ hắn thầy thuốc mức hoa hỉ xuể nội khí quản, thay vội vàng cứu cơ mà chẳng kịp.

TIN THAM KHAO: