Sáng ni 23-3, TAND thức giấc Khánh Hòa bật lại phiên tòa xử phúc án mùa án đội đánh an Lê Minh phạt, Lê Ngọc lòng (vốn đánh an viên xã Vạn Long, huyện Vạn hầm, thức giấc Khánh Hòa) và Lê Tấn Khỏe phạm thiếu sót “cố ý hoi yêu thương tích” dẫn đến cái chết thật của học trò Tu Ngọc Thạch (15 giai đoạn).

Hai phiên phúc án xuể bật trước đó (ngày 21-1 và 10-2-2015) đều giả dụ hoa tai vì chưng thiếu luật sư và một số phận nhân chứng quan yếu.

Tại phiên tòa phúc án lượt nào, gia ách bị hại Tu Ngọc Thạch hả nhờ cậy hai luật sư biểu vệ lợi quyền là luật sư è Văn Đạt (Đoàn luật sư thức giấc Bình Thuận) và Võ An Đôn (Đoàn luật sư thức giấc Phú Yên).

Bị đại cáo Lê Tấn Khỏe (đơm năm 1999, ở xã Vạn Long, phạm thiếu sót lót bởi thành niên) cũng lắm hai luật sư è Quốc Tuấn và Huỳnh Văn thành ôm đồm.

Khác đồng những phiên xét xử khác, tại phiên tòa lượt nào, gia ách bị hại Tu Ngọc Thạch đưa tiễn đến tòa một số phận hình hình trong suốt quá trình phẫu thuật xác nàn nhân.

tuy rằng nhiên, chủ tọa phiên tòa - thẩm phán è Hữu viên đề nghị xếp danh thiếp hình hình đó phanh trên bàn luật sư phanh lắm thể sử dụng trong suốt quá trình choán tụng, chẳng xuể bày trước hội với xét xử.

TIN THAM KHAO: