Tối 21-3, đả an hát tuồng 3 và hát tuồng 4 (đả an TP Vũng Tàu, Bà Rịa- Vũng Tàu) hỉ soát hành ta chính hai dây là dây “Top” (đàng Nguyễn Kim, P.4) và dây “Cà phê Shisha” (đàng Thống Nhất, P.3).

Tại thời điểm soát, dây “Cà phê shisha” nhiều quãng 30 học sinh tuổi từ bỏ 14-15 đang cuốn hút shisha.

đang tại dây “Top” cũng nhiều vài chục học sinh khác đang chuẩn bị cuốn hút, và vài học sinh đang cuốn hút.

Giấy phép thuật đăng ký hộ kinh dinh của hai dây nào đừng đăng ký nửa thuốc lá.

đả an hỉ lập biên bản quây phạm hành ta chính đối xử với chủ dây nửa shisha dận hành ta quây nửa thuốc lá biếu trẻ mỏ dưới 16 tuổi, kinh dinh phương diện quy hàng đừng đăng ký và tạm thời giữ cạc bình cuốn hút shisha.

đặt biết, hai dây shisha nào nằm kề hai trường THCS và nhiều rất đông học sinh đến.

TIN THAM KHAO: