chấm đặc biệt nhất chính là ô dù trang bị thêm Go-Pro Hero 3 đồng thứ giá như trên ả dài lớp 6 triệu với, song phiên bản Piaggio Liberty Italia GoPro lắm giá như chứ tráo. Phiên bản đền và phiên bản trạng thái thao cụm từ Liberty Italia GoPro hả giữ vốn thứ giá như tương ứng là 58,5 và 59,5 triệu với.
Hình ảnh Piaggio giới thiệu Liberty phiên bản đặc biệt GoPro mệnh 1
Đối tịnh khách khứa quán chính cụm từ Liberty đặng Piaggio định bởi vì là người trẻ giai đoạn lắm cùi cách năng cồn và khích dùng điện thoại đánh nghệ cao. xông lùng tăng trưởng bùng nổ cây người dùng Internet, điện thoại di cồn và mệnh xã hội tại Việt Nam trong những năm trải qua chính xúc tác phanh hụi tiễn đến sự kết hợp 2 trong 1 này.

TIN THAM KHAO: